HomeAnuaryo/Annales: Journal of Historyvol. 12 no. 1 (1994)

"Ta 'Alluk Basilan" (Ang Baril na Nagpasuko sa Basilan): Ang Kasaysayan ni Pedro Cuevas Datu Kalun Bandido ng Cavite na Naging Datu ng mga Yakan

Isagani R. Medina

 

Abstract:

Inilahad sa artikulong ito hindi lamang ang buhay at hirap na naranasan ni Pedro Cuevas Datu Kalun bilang bandido kundi ang mga naging kontribusyon niya sa pagpapaunlad ng Basilan. Inilalarawan din ang uri ng lipunang kanyang kinamulatan at kinamatayan.