HomeAnuaryo/Annales: Journal of Historyvol. 12 no. 1 (1994)

Kasaysayan ng Pagkaing Kapampangan

Reynaldo Y. Palma

 

Abstract:

Inilalarawan sa artikulong ito ang pamamaraan ng pagluluto lalo na ng pamamaraan ng pagkain ng mga Kapampangan. Malaki ang impluwensiya ng pagkaing kastila sa mga mayayamang Kapampangan samantalang sa mga hoi polloi at mahihirap ay ang mga pagkaing Chino, Malayo, at Amerikano.