HomeAnuaryo/Annales: Journal of Historyvol. 13 no. 1 (1995)

Mga Puna Kay Luis Taruc Ayon sa Kanyang Contextong Sosyo-Pulitlkal

Reynaldo Y. Palma

 

Abstract:

 

Para sa mga kaaway ni Taruc at sa mga hindi naniniwala sa kanya, siya ay hindi rebolusyonaryo at

hindi naging makabuluhan. Samantala, para sa iba, siya ay tunay na makabayan, lider ng masa, at

rebolusyonaryo. Ibinibilang naman siya ng iba na isang sosyalista lamang.