HomeKayamagvol. 2 no. 1 (2007)

Titser Po!

Arnold T. Dacuno

Discipline: Literature

 

Abstract:

Bata pa lang ako ay kinahiligan ko na talaga ang pagtuturo. Sa katunayan, parati kong iniimbitahan ang aking mga kaibigan noon na pumunta sa aming munting tahanan upang doon kami ay maglaro. Ngunit alam niyo ba kung ano ang aming nilalaro? Maaring hindi kayo maniwala dahil sa halip na mga tumbang preso o mga karaniwang nilalaro ng mga bata, ang aming nilalaro ay titser titseran. Ako ang tatayo na titser at ang aking mga kaibigan ang siyang aking mga estudyante. Bibigyan ko sila ng mga papel at bolpen at pagkatapos nito ay bibigyan ko sila kunwari ng kanilang mga grado.