HomeKayamagvol. 2 no. 1 (2007)

Ang Paglalahad ng Pangunahing Tauhan at ng Banghay sa Napiling Nobela at Pagtatalakay ng Suliraning Panlipunan sa Panahon ng Amerikano: Isang Content Analysis

Arnold T. Dacuno

Discipline: Literature, Art, Panitikan, Sining

 

Abstract:

Ang napiling nobela sa panahon ng Amerikano ang binigyang pokus sa pag-aaral na ito. Ang napiling nobela ay sinuri batay sa uri, suliraning panlipunan, kaugnayan ng napiling uri ng nobela sa mga suliraning panlipunan, tauhan, kaugnayan ng banghay ng nobela sa mga suliraning panlipunan, tunggalian , mga tayutay na ginamit sa diyalogo at kaugnayan ng diyalogo ng nobela sa mga suliraning panlipunan.