HomeKayamagvol. 2 no. 1 (2007)

Ang Nilalaman, Kahalagahang Panlipunan at Masining na Pagganap sa Pelikulang “Tinimbang Ka Ngunit Kulang” ni Lino Brocka sa Dekada Setenta

Arnulfo Wayan Neri

Discipline: Literature, Art, Panitikan, Sining

 

Abstract:

Ipinapaliwanag ang pamantayan ng estorya o tema sa pelikulang "Tinimbang Ka Ngunit Kulang ", ang mga tagatugon ay may iba't ibang uri ng tema na may malawak na kahulugan kung saan inilarawan ng pangkalahatang punto sa pelikula kaysa kasiglahan na punto sa bawat bahagi ng pelikula. Paglalarawan gaya ng "kamulatan ng binatang tauhan sa pagiging pagkalalaki ", "pagbabalatkayong pananampalataya", " pangangailangan sa kristiyanismong paniniwala na sagisag sa Banal na Puso ni Hesus ", " kahirapan at pagkukunwari", " kahinaan ng mga kababaihan sapaniniwalang pagkalalaki "ay mga halimbawa, ay malinaw na halimbawa ng matalinong pangkalahatan na nabawasan ang trabaho ng manunulat sa isang kasanayang pagsulat. Ngunit, ang tagatugon naniniwala na ang mga tema sa pag-unawa ay tatuhin ng katapatan at maselan kay Lino Brocka - ang direktor ng pelikula.