HomeKayamagvol. 2 no. 1 (2007)

Mga Piling Kundimang Bisaya at Tagalog: Isang Pagsusuring Pahambing sa mga Nilalamang may Kaugnayang Pangkultura

Camilo A. Ampo Ranoa

Discipline: Literature, Art, Panitikan, Sining

 

Abstract:

Tagalog ang siyang binibigyang diin sa pag-aaral na ito. Sinuri ang mga liriko ng mga napiling kundiman batay sa uri ng tayutay, tema, ritmo o tempo, kaugalian, simbolismo, makatotohanang paglalahad at Universal na kaugnayan nito. Ang pag-aaral na ginawa ng mananaliksik ay sinuri sa mga sumusunod na mga katanungan:

1. Papaano magkatulad at magkaiba ang mga piling kundimang Bisaya at Tagalog sa pamamagitan ng mga sumusunod:

1.1Tema
1.2 Himig (ritmo at tempo)
1.3 Tayutay
1.4 Simbolismo
1.5 Makatotohanang paglalahad
1.6 Universal na pagkakaugnay

2. Anong mga kaugalian na magkatulad at magkaiba ang mga Bisaya at Tagalog na maipamalas sa mga piling kundiman?

3. Anong kaugnayang pangkultura ang pangingibabaw sa mga piling kundiman ng dalawang tribu?

4. Papaano nagsisilbing instrumento ang mga kundiman sa pagpapalawak ng kultura?

5. Papaano napanatiling buhay ang mga piling kundiman sa loob ng humigit kumulang walong dekada?