HomeAng Pantasvol. 1 no. 1 (2009)

Pananaw Ng Mga Mag-aaral sa mga Pasilidad ng Pamantasang Arellano

John Christopher Cabuyao | Jose Aguilar Jr. | Alfred Apolonio | April Rose Domingo | Mario Lanza Jr. | Federico Lobenia | Geraldine Siervo

Discipline: Education

 

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga pananaw ng mga mag-aaral sa mga pasilidad ng Pamantasang Arellano. Tinatalakay dito ang mga kuro-kuro o reaksiyon ng mga mag-aaral ukol sa pasilidad na ibinibigay ng pamunuan ng nasabing paaralan at paano malulutas o mapupunan ang mga suliranin at kakulangang ito. Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang mga katanungan, kuru-kuro at panig ng mga mag-aaral sa mga kakulangang pampasilidad ng Pamantasang Arellano, ayon sa kanilang mga nakikita at mga napupuna para sa panuruang taong 2006-2007.