HomeMALAYvol. 3 no. 1 (1983)

Ang Pagtuturo ng mga Wikang Dayuhan sa Republikang Bayan ng Tsina

Wang Jiaxun

Discipline: Foreign Language Study

 

Abstract:

 

Tatalakayin namin sa inyo ngayon ang pagtuturo ng mga wikang dayuhan sa Republikang Bayan ng Tsina. Ipinagpapauna naming kakaunti lamang ang aming kaalaman hinggil dito. Lsasalaysay namin sa inyo ang aming kakaunting nalalaman. Si propesor Li Zhu na may karanasan sa pagtuturo ay mas maalam dito. Siya rin ang sumulat ng balangkas ng panayam ko sa pagkakataong ito. Sisikapin naming sasagutin ang alin mang katanungan matapos ang panayam.