HomeMALAYvol. 6 no. 2 (1987)

Mabatang Zarzuela: 1915-1988

Jose Florencio F. Lapena Jr.

Discipline: History

 

Abstract:

Maraming historyador ang saksi sa pag-usbong, pamumulaklak at dekadensya ng iba't-ibang tradisyong dramatiko sa kani-kanilang bayan. Marahil, hindi lamang nila katungkulang isulat o itala ang mga iba't-iba at independiyenteng pangyayari kundi hanapin din ang mga sandigang ideolohikal o ang mga ideolohikong ugnayan ng mga pangyayari.