HomeMALAYvol. 11 no. 1 (1993)

Ang Pagkaing Kapampangan sa Kulturang Filipino

Emerita S. Quito

Discipline: Cooking

 

Abstract:

 

Nais kong itakda ang mga hangganan ng aking tatalakayin: 1) Ang panahon na aking tutukuyin ay ang panahon bago mag giyera, ibig sabihin, hanggang 1945. Hindi ko tatalakay inang kasalukuyan kundi bilang paghahambing lamang. 2) Ang aking pananaw ay hindi pananaw ng isang mayaman o isang mahirap kundi pananaw ng isang nasa gitna (middle class).