HomeMALAYvol. 12 no. 1 (1994)

Ang Lupang Tigang: Salin sa Filipino ni V.L. Mendiola

T. S. Eliot

Discipline: Education

 

Abstract:

"SAPAGKAT nakita ng mga mata ko ang Sibyl na nakabitin sa banga saCumae, at nang sabihin ng mga sakristan, Sybil, ano ang nais mo?'sumagot siya, "Ibig kong mamatay" (Petronius, Satyricon, Kabanata48). Binigyan ang Sybil ni Apolo ng habang-buhay, ngunit hindi ngwalanghanggang kabataan, atnanguluntoy angkanyangkatawanhanggangsa siya'y magkasya sa isang bote"