HomeMALAYvol. 12 no. 2 (1994)

Ang Kasaysayan ng Literaturang Filipino

Isagani R. Cruz

Discipline: Literature

 

Abstract:

Isa sa pinakamayamang literatura sa mundo ang literatura natin, ang literaturang Filipino. Ito ang aking patutunayan sa sunud-sunod na sanaysay at panayam. Hango ang aking mga sasabihin sa maraming kritiko, at kung babanggitin ko silang labat ay wala na tayong gagawin kundi makinig sa mga pangalan at pamagat ng libro at artikulo. Nagpapasalamat na lamang ako sa kanilang lahat para sa kanilang iniambag sa aking pananaw. Isinama ko na naman silang lahat sa aking nailathalang talasanggunian ng kritika.