HomeMALAYvol. 15 no. 2 (1999)

Babae: Ganito Sila Noon, Ganito Pa Rin Ba Hanggang Ngayon? Isang Lunsaran Sa Pagtuturo ng Foklor

Magdalena C. Sayas

Discipline: History

 

Abstract:

KABILUGAN NG BUWAN.Kayraming nahihikayat ngliwanag nitong kaylamig upang maisiwalat ang kanilang pagibig;kayraming magkasintahang naaakit ng liwanag nito parahumabi ng magagandang pangarap. Kaya nga, kahit sa maliit nailog at law a, ang liwanag ng buwan ay ikinakapit sa paglikha ngawit, tulad ng inihihimig ng "we were sailing along on moonlightbay," o di kaya'y "moonriver ... oh, dream maker." Subalit

matutuksong dugtungan ang "dream maker" sa "Moonriver" ng"heartbreaker"- mangwawasak ng puso. Parang sinasabing angbuwang may sinag na naglalagos sa kaibuturan ng mga pusongnalulunod sa gayong liwanag at nagbubunga ng di maipaliwanagna kaligayahan ay tumutukoy rin sa pagkakalamat o di kaya'y

sa tuluyang pagkabasag ng isang bagong paraisong binuo ngmga dibdib na mainit na nangarap.