HomeMALAYvol. 15 no. 2 (1999)

Bukrebyu: Pagpupugay saKariktan, Indayogat Haraya ng Panulaang Filipino

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: History

 

Abstract:

Ang Arimunding-Munding ay isang koleksyong tinipon niAlberto S. Florentino sa tradisyon ng kanyang seryeng Makata(Bol. 1-8) at Bulaklak ng Lahi: 500 Taon ng Tulang Tagalog napawang lumitaw noong unang hating dekada sitenta. Binubuoito ng 108 saknong nga mga awitin at tulang bayan ng mgamakatang Filipinong di-kilala na mahahati sa ilang paksa:pagpapatulog ng bata (hele o oyap), pag-ibig (harana atkundiman); sama-samang paggawa (maluway), panunukso(ditso) at pagpapahalaga sa kapaligiran o buhay.