HomeMALAYvol. 15 no. 2 (1999)

Bukrebyu: Isang Materyal sa Pagsusuri sa Proseso, Teorya at Praktis ng Pagsasalin

Teresita F. Fortunato

Discipline: History

 

Abstract:

Isang obrang F. Sionil Jose muli ang mababasa sapamamagitan ng salin sa Filipino ni Lilia F. Antonio-ang Poon:!sang Nobela. Sa katunayan, ito ang una sa koleksyon ngRosales saga ni Jose, ang Filipinong nobelistang may GawadRamon Magsaysay para sa Journalism, Literature at CreativeCommunication Arts at may pin1kamaraming akdang isinalinsa iba't ibang wika.