HomeMALAYvol. 17 no. 1 (2002)

Ang Katotohanan sa London

Cirilo F. Bautista

Discipline: Literature

 

Abstract:

Premyadong manunulat, unang gantimpala sa Centennial Literary Contest sa pagsulat ng epiko, kabilang rin sa Palanca Hall of Fame, siya'y Full Professor sa Departamento ng Literatura at Wikang Filipino at University Fellow, DLSU; tapos siya ng DALL sa Pamantasang De La Salle.