HomeMALAYvol. 17 no. 1 (2002)

Ang "Pulang Cocoon" ni Abe Kobo: Isang Pagsasalin

Raquel S. Buban

Discipline: Literature

 

Abstract:

Ilan tala sa pagsasalin