HomeMALAYvol. 17 no. 1-2 (2003)

Ang Epidemya ng Kolera sa Visayas at ang Implikasyon nito sa Patakarang Pangkalusugan ng mga Amerikano sa Pilipinas, 1902-1910

Ronaldo B. Mactal

 

Abstract:

Ang usapin ng kalusugan ang isa sa pangunahing problemang pinagtuunan ng pansin ng mga Amerikano sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Sa pagsugpo sa iba't ibang sakit masasabing nakatuan nang husta ang pangunahing patakarang pangkalusugan ng mga Amerikana. Partikular sa unang dekada pa lamang ng kanilang pananakop, masasabing nakasentro ang pansin ng mga Amerikano sa pagsugpo sa isang sakit: ang kalera. Batay sa mga opisyal na ulat at tala ng pamahalaang Amerikana nang mga panahong iyon at maging ng mga ulat sa pahayagan, mapapatunayang umikat sa pagsugpo sa epidemya ng kolera ang patakarang pangkalusugan ng mg,!Amerikano sa unang dekada ng kanilang pananakap sa Pilipinas.