HomeLIKHAvol. 1 no. 1 (1977)

Tatlong Tala Ukol sa Manunulat sa Pelikula

Clodualdo Del Mundo Jr.

Discipline: Notes and Scribblings

 

Abstract:

Ang pelikula, isang visual at aural medium, ay nagsisimu1a sa salita. Nakapagtataka-- ngunit, hangga't hindi posibleng gamiting lapis ang kamera (langit-lupa and agwat ng presyo ng Monggol sa Arriflex), di-maiiwasang magsimu1a ang pelikula sa salita.