HomeLIKHAvol. 1 no. 1 (1977)

Estilistika: Tungo sa Isang Masinop na Pag - Aaral sa Estilo sa Panulaang Filipino

Ramon N. Villegas

Discipline: Notes and Scribblings

 

Abstract:

Ang sulating ito ay panimulang pagtatalakay lamang sa estilistika sa panitikang Filipino. Tulad ng lahat ng mga panimulang pagaaral, ito ay kalat pa at maraming kakulangan sa paliwanag (marahil dahil hindi pa rin maliwanag ang mga ito sa amin) at kakulangan sa detalye at halimhawa. Ang huli ay dala na rin ng kakulangan ng panahon.