HomeSaliksik E-Journaltomo 2 bilang 1 (2013)

Ambag na Batis Ukol sa Mayamang Kasaysayan at Kalinangan ng Sulu

Kerby C. Alvarez

Susing salita: History, Research

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ambag na Batis ukol sa Mayamang Kasaysayan at Kalinangan ng Sulu,” nirerebyu sa akdang ito ang librong The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State (1981/2007) na sinulat ni James Francis Warren.