HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Tungo sa Mapagpalawig at Mapag-ugnay na Talastasang Pangkalinangan ukol sa Pag-aaral na Pangkabanwahan sa Pilipinas

Vicente C. Villan

 

Abstrak:

Kinokomentaryohan sa akdang ito ang artikulo ni Lorenz Lasco ukol sa “Ang Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses.”