HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Ambag sa Pag-aaral ng Kosmolohiyang Austronesyano

Grace Barretto-tesoro

 

Abstrak:

Kinokomentaryohan sa akdang ito ang artikulo ni Lorenz Lasco ukol sa “Ang Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses.”