HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Katapusan ng Panimula: Reaksyon sa mga Komentaryo sa Panimulang Pag-aaral ng Ugnayan ng Ilang Lumang Pamayanang Austronesyano

Lorenz Lasco

 

Abstrak:

Tinutugunan ni Lorenz Lasco sa akdang ito ang mga komentaryo sa kanyang artikulong “Ang Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses.”