HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 2 (2015)

Imagining Gay Paradise: Bali, Bangkok, and Cyber-Singapore (2012) ni Gary L. Atkins

Jeffrey P. Acaba

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ang Paghahanap ng Paraisong Mapagpalaya,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Imagining Gay Paradise: Bali, Bangkok, and Cyber-Singapore (2012) na sinulat ni Gary L. Atkins.