HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 2 (2015)

Ethnicity, Borders, and the Grassroots Interface with the State: Studies on Southeast Asia in Honor of Charles F. Keyes (2014) ni John A. Marston

Leah Enkiwe-abayao | Analyn B. Muñoz

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kontemporanyong Timog Silangang Asya sa Napapanahong Diskurso ng Etnisidad, Border, at Estado,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Ethnicity, Borders, and the Grassroots Interface with the State: Studies on Southeast Asia in Honor of Charles F. Keyes (2014) na pinamatnugutan ni John A. Marston.