HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 2 (2015)

THE ASEANER Magazine (2014) ni Porramate Chumyim

Jayson De Guzman Petras

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagmamalay sa Pamayanang ASEAN: Sipat at Suri sa mga Pilas ng The ASEANER Magazine,” nirerebyu sa akdang ito ang magasing The ASEANER Magazine (2014) na pinamatnugutan ni Porramate Chumyim.