HomeSaliksik E-Journaltomo 5 bilang 1 (2016)

Kahoy: Wood in the Philippines Wood and Its Uses from Pre-Hispanic to Spanish Colonial Philippines; Volume 1 (2013) at Kahoy: Wood in the Philippines Lexicon of Wood Terms from the 16th to 19th Century Sources; Volume 2 (2013) ni Cheek Sangalang Fadriq

Ma. Florina Yamsuan Orillos-juan

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kahoy: Gamit at Kabuluhan sa Kalinangang Pilipino,” nirerebyu sa akdang ito ang mga librong Kahoy: Wood in the Philippines Wood and Its Uses from Pre-Hispanic to Spanish Colonial Philippines; Volume 1 (2013) at Kahoy: Wood in the Philippines Lexicon of Wood Terms from the 16th to 19th Century Sources; Volume 2 (2013) na sinulat ni Cheek Sangalang Fadriquela.