HomeSaliksik E-Journaltomo 5 bilang 1 (2016)

Mountains and Sea: Case Studies in Coastal, Riverine, and Upland Archaeology of Ilocos Sur (2015) ni Michael Armand P. Canilao

Joan Tara R. Hernandez

 

Abstrak:

Pinamagatang “Artipak at Historia: Kasaysayan ng mga Pamayanan ng Ilocos Sus,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Mountains and Sea: Case Studies in Coastal, Riverine, and Upland Archaeology of Ilocos Sur (2015) na sinulat ni Michael Armand P. Canilao.