HomeMALAYvol. 15 no. 1 (1998)

ANDRES BONIFACIO: TAGAHAWAN NG LANDAS NG KASARINLANG PILIPINO

Teresita F. Fortunato

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

 

Abstract:

Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan; panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdaramayan.

Kaya! O mga kababayan! Ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas na tunay at lubos napag-asa na magtatagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayang tinubuan.

— Andres Bonifacio