Article List (w/ Philippine Literature Discipline)

Open Access Subscription Access


Twice-told Myths of Rape in Philippine Law and Literature

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hazardous Balance: Bridge, Body and Cuisine in the Poetry of Marjorie Evasco, Angeline Yap, and Hsia Yü

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ethical Issues in Translation

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bienvenido L. Lumbera on Revaluation: The National Stages of Philippine Literature and Its History

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Mga Tula

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Formalizing Desire in Conchitina Cruz’s Prose Poems: Footnotes to Dark Hours

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bakas, Tanda, at Lagda.Sintomas Ng Katawang Politika: Isang Sintomatikong Komentaryo sa Dalawang Nobelang Klasiko nina A. C. Fabian (Ang Timawa) at Teofilo Sauco (Ang Magmamani)

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Writing the “Geographies of Light”

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Mga Dala-Dalang Dalamhati

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Post-colonial Duality: A Reading of N.V.M. Gonzalez’s The Bamboo Dancers

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ang Nobela Bilang Isang Artipisyo: Metakatha at Galaw ng Asoge ni Cirilo F. Bautista

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Gamu-gamo sa Buwan ng Parola

Discipline: Humanities, Philippine Literature

27 Days, 3 Months and 42 Years

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Senakulo • Perdon • Anino

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Pagtakup kang Tag-irinit sa Naoway • Pagtatapos ng Tag-araw sa Naoway • Sa Gwapo nga Manughimo kang Lapida • Sa Gwapong Tagagawa ng Lapida

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Magbukon Literary Arts among the Aetas of Bataan, Philippines

Discipline: Cultural and Ethnic Studies, Philippine Literature

Ang Alamat ng Puno sa Tag-araw ng Cyberspace


Discipline: Humanities, Philippine Literature

Kon Andüt Wara Nagayühüm si Berting Agi

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Kung Bakit Hindi Ngumingiti si Berting Bading

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Gilda Cordero-Fernando’s The Last Full Moon and the Problematique of Female Self-Representation

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Distance to Parnassus: A Palanca Commentary

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Coordinates of a Philippine World Literature Classroom: Notes of a Translated Filipino Reader-Teacher as Translator-Pilgrim

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Tales of Two Cities: Carlos Ojeda Aureus’s Nagueños and James Joyce’s Dubliners

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Imaging and Imagining the City of Pines: A Tour of Baguio’s Poetic Landscape

Discipline: Humanities, Philippine Literature

A Study of Andres Cristobal Cruz’s Ang Tundo Man May Langit

Discipline: Philippine Literature

Marginality and Subversion in Ruth Elynia Mabanglo’s Mga Liham ni Pinay

Discipline: Philippine Literature, Feminism

Looking in on Filipino 'Literature'

Discipline: Philippine Literature

Gabay sa Kadiliman

Discipline: Philippine Literature

C/Siting the Poem, S/Citing the Voice: An- Other Reading quasi una Fantasia on a Theme on/in Translation by Merlinda Bobis

Discipline: Philippine Literature

Isang Feministang Pagbasa kay Rosario De Guzman Lingat

Discipline: Philippine Literature, Feminism

Ang Alamat ng Wikang Mapanghimagsik

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hidden Narratives: Turn-of-the-Century Spanish Press and the Philippine Revolution

Discipline: Humanities, Philippine Literature

"At Tumangis si Jesus"

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ang El Shaddai at ang Simbahang Katoliko

Discipline: Humanities, Philippine Literature

From Literary to Cultural Studies: The Struggle Over Hawaii

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Elegy #1 (Upon reading Miklos Radnoti's "Postcard" poem in Edward Hirsch's How to Read a Poem)

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Elegy #2

Discipline: Humanities, Philippine Literature

BENEDICTION

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Literary Life Notes For A Probable Confession

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Walang Kaibigan, Walang Kumpare at Walang Kamag-Anak"

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hopeful, not Happy: The Centennial Literary Prize-winning Novels in English

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Three Readings of One Poem: Language and Reality in Lacaba's "In Memoriam"

Discipline: Literature, Philippine Literature, Cultural Studies

Gladiators in a Fragile Arena: A Study of Protest and Confinement in the Sugilanon

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

Filipino English: An Analysis of F. Sionil José's Use of English in Waywaya

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

The Critical Romance with the S/subjects of Philippine National-Popular Literature: Soledad S. Reyes with Her Modes

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

Beyond Postcolonial Theory

Discipline: Literature, History, Philippine Literature

Nation, Self and Citizenship: An Invitation to Philippine Sociology

Discipline: Literature, History, Sociology, Philippine Literature

Philippine Languages and Literature

Discipline: Social Science, Philippine History, Philippine Literature

A Hispanic Legacy of Chabacano Poems

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

Mga Limot na Bayaning Manunulat ng Cavite

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

The Historical Novel

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

Social Realities in Early 19th Century Santa Cruz de Malabon as Reflected in Religious Folklore

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

"Poem 10" ni Jose Garcia Villa: "Tula 10" nina Beltran at Francia

Discipline: Philippine Literature, Filipino Poetry

Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno*

Discipline: Sociology, Philippine Literature, Philippine myths

Ang Maikling Kwentong Iloko At Ang "Biag Ti Lam-Ang": Paghahanap Sa Pagpapatuloy Ng Tradisyon Sa Literaturang Iloko

Discipline: Philippine Literature, Filipino Culture

Ang Anti-Lenggwahe Samga Piling Nobelang Filipino Sa Ating Panahon

Discipline: Philippine Literature, Filipino Novels

Ang Katotohanan tungkol kay Inocencia Binayubay (alyas Inday) at ang Pagsugo sa mga Pinoy Supermaid sa Iba't Ibang Panig ng Mundo

Discipline: Social Science, Philippine Literature

Paghahanap ng Liwanag sa Gitna ng Dilim: Rebyu ng Nawala ang Ilaw ng Tahanan: Case Studies of Families Left Behind by OFW Mothers

Discipline: Social Science, Philippine Literature

Ang Babaylan sa Labas ng Maynila: Rebyu ng Ang Bayan sa Labas ng Maynila/The Nation Beyond Manila ni Rosario Cruz-Lucero

Discipline: Philippine Literature

Uran, Uran, Tagantan: Mga Babala sa Pagbago ng Klima sa Rawitdawit Bikol = Storm Signals: Climate Change on Bikol Poems

Discipline: Literature, Philippine Literature

Ang Pagbasa ng Dalawang Babae sa Nobelang Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon o Kung Paano Dapat Basahin si Efren Reyes Abueg = A Reading of Two Women of the Novel Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon or on How to Read Efren Reyes Abueg

Discipline: Literature, Philippine Literature, Filipino Literature

Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideya at Praktika ng Pagsasalin = Abueg on Translation: The Intersection of Ideas and Practice of Translation

Discipline: Philippine Literature, Filipino Literature, Panitikang pilipino

ANG LIRISISTANG TAGALOG

Discipline: Art, Philippine Literature

PAGLAYA SA TRADISYON: SA PAGSULAT NG KASAYSAYAN

Discipline: Philippine Literature

ANDRES BONIFACIO: TAGAHAWAN NG LANDAS NG KASARINLANG PILIPINO

Discipline: Philippine History, Philippine Literature