HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 2 (2018)

Why Ferdinand E. Marcos Should Not Be Buried at the Libingan ng mga Bayani (2016) ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP)

Nick John F Estonilo

Susing salita: History, Humanities, Social Sciences

 

Abstrak:

Pinamagatang “Huwad na Parangal, Huwad na Bayani: Pananalambuhay at Panunuri sa Talang Pangmilitar ni Ferdinand Edralin Marcos,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Why Ferdinand E. Marcos Should Not Be Buried at the Libingan ng mga Bayani (2016) na sinulat ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP).