Article List (w/ Social Sciences Discipline)

Open Access Subscription Access


Midyang Pangmadla at Sambayanang Pilipino sa Harap ng Diktadura at Demokrasya

Chua, Michael Charleston B.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Mass Media Studies

Si Ferdinand Marcos, ang “Ekstraordinaryo”: Biograpikal na Paglikha sa Isang Diktador

Javar, Roderick C.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Biographical Studies

Buhay at mga Pelikula ni Ishmael Bernal sa Harap ng Batas Militar

Santos, Carl Adrienne C.

Discipline: History, Humanities, Film, Social Sciences, Mass Media Studies, Biographical Studies

Mapanuring Pagsasaling Bayan ng The Aquino Papers na Unang Inilathala sa The Bangkok Post (Pebrero 21-23, 1973)

Navarro, Atoy M. | Campomanes, Alvin D.

Discipline: History, Humanities, Journalism, Social Sciences, Mass Media Studies

Radyo sa Lunsod ng Baguio at ang Rehimeng Marcos (1965-1986)

Telles, Jason Paolo R.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Mass Media Studies, Broadcast Communication

Kasaysayan, Kabataan, at Propaganda sa Kuko ng Diktadura: Pagmumuni sa Proyektong Tadhana (1973-1986) at Turo-turo Natin: Kartilya ng Bagong Pilipino (1977)

Bolata, Emmanuel Jayson V.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Mass Media Studies

Agresyong Pangkaunlaran sa Ilog Chico: Mga Kalinga Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos

Javar, Roderick C.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Indigenous Studies

Sa Gilid ng Himala: Mga Moro sa Kapangyarihang Bayan 1986

Kunting, Ayshia F.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences, Islamic Studies

Why Ferdinand E. Marcos Should Not Be Buried at the Libingan ng mga Bayani (2016) ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP)

Estonilo, Nick John F.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences

Remembering/Rethinking EDSA (2016)

Manzanilla, JPaul S. | Hau, Caroline S. | Arguelles, Cleve V.

Discipline: History, Humanities, Social Sciences

LIKTAO AT NARATIBO: SALAYSAY NG NAKARAAN, SAYSAY NG SINAUNANG BAYAN

Tatel Jr., Carlos P.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

PAGHUHUKAY AT PAGTITIPON NG MGA TALA NG MGA NARATIBO NG GUNITA: TUNGO SA PAGBUBUO NG SINAUNANG KASAYSAYAN NG CABARRUYAN ISLAND, PANGASINAN

Castañar, Dinalene S.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

PAGPAPAHALAGA NG IBA’T IBANG GRUPO SA ANGONO PETROGLYPS SA RIZAL, PILIPINAS

Araneta, Maureen Anne L.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

MADDWENG: TRADISYON NG PAGPAPALAYOK SA SANTA MARIA, ISABELA

Geronimo, Raquel R.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

ARNIS: GALAW NG KASALUKUYAN, SAYSAY MULA PA SA NAKARAAN

Cruz, Reginaldo D.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

KULTURANG MATERYAL BILANG BATIS AT LARANGAN NG KASAYSAYAN

Santos, Mark Joseph P.

Discipline: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

Level of Challenges and Coping Mechanism of College of Education Stakeholders on Modular

Lagon, Romulo

Discipline: Social Sciences

Si Bonifacio, ang mga Gremio at ang Kilusang Manggagawa sa Pilipinas

Kimuell-gabriel, Nancy

Discipline: Social Sciences

Tundo: Lundayan ng Matatalinong Manggagawa

Sebastian, Raul Roland

Discipline: Social Sciences

Bakit Laging Kailangan ang Halimbawa ni Andres Bonifacio sa Ating Pakikibaka: Ilang Mungkahi

San Juan Jr., Epifanio

Discipline: Social Sciences

Dakilang Bayani Gat Andres Bonifacio

Binay, Jejomar

Discipline: Social Sciences

School Heads’ Research Knowledge, Competence, and Challenges Encountered

De Asis, Arriette | Amoyan, Shannon Khey | Tamayo, Dhalia

Discipline: Social Sciences

Policy Implementation of RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2000: An Examination in Barangay Butong

Vanguardia, Sarah C.

Discipline: Social Sciences

Perceived Impact of the National Service Training Program (NSTP-LTS) on the Behavioral Formation of First-Year Education Students of Pamantasan ng Cabuyao

Gonzales, Emirose B.

Discipline: Social Sciences

Training and Development Practices and their Influence on Workers Job Performance

Tumacole Jr, Ernesto

Discipline: Social Sciences