HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 2 (2018)

Remembering/Rethinking EDSA (2016)

JPaul S Manzanilla | Caroline S Hau | Cleve V Arguelles

Susing salita: History, Humanities, Social Sciences

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagbuo sa Alaala ng Bayan sa Panahon ng Post-Diktadura: Ang mga Pamana at Sumpa ng EDSA People Power I,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Remembering/Rethinking EDSA (2016) na pinamatnugutan nina JPaul S. Manzanilla at Caroline S. Hau.