HomeBisigvol. 1 no. 1 (2014)

Bakit Laging Kailangan ang Halimbawa ni Andres Bonifacio sa Ating Pakikibaka: Ilang Mungkahi

Epifanio San Juan Jr.

Discipline: Social Sciences

 

Abstract:

Tinatalakay sa papel na ito si Andres Bonifacio at ang kanyang mga katangiang nagsilbing liwanag upang magpatuloy ang pagsulong tungo sa tunay na kasarinlan at kalayaan. Ang Supremo ay pinagsanib na lakas ng uring manggagawa, sinasagisag niya ang mga nagawa ng mga naunang rebelled – Dagohoy, Diego Silang, Apolinario Cruz, Marcelo del Pilar, Lopez Jaena, Rizal, at ng iba pang mga bayaning lumaban sa mga mananakop, at sa pagtatag at pagpapalago ng Katipunan, matagumpay na naitampok ang pasasama ng teorya at praktika sa anumang kolektibong proyekto ng sambayanan. Pinatutunayan ng papel na buhay ang Supremo sa bawat pagsulong tungo sa tunay na kasarinlan at kalayaan, sa mga programa ng kilusang naghahangad ng katarungan at pambansang demokrasya, at sa mga taong nagmimithi ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, kasaganaan at dignidad ng Filipino.References:

 1. Agoncillo, Teodoro. 1963. The Writings and Trial of Andres Bonifacio. Manila: Office of the Mayor and the University of the Philippines.
 2. -----. 1965. The Revolt of the Masses. Quezon City: University of the Philippines Press.
 3. -----. 1998. “Ang Ibinunga ng Kapulungan ng Tejeros.” Nasa Bahaghari’t Bulalakaw. Quezon City: University of the Philippines Press.
 4. ------. and Oscar Alfonso. 1967. History of the Filipino People. Quezon City: Malaya Books.
 5. Aguinaldo, Emilio. 1964. Mga Gunita ng Himagsikan. Manila: Cristina Aguinaldo Suntay.
 6. Alvarez, Santiago V. 1992. The Katipunan and the Revolution. Paula Carolina Malay. Quezon City: Ateneo University Press.
 7. Constantino, Renato. 1975. The Philippines: A Past Revisited. Quezon  City: Tala Publishing Services.
 8. Guerrero, Milagros and Ramon Villegas. 1997. “The Ugly American Returns.” Heritage (Sumer): 37-41.
 9. Ileto, Reynaldo. 1998. Filipinos and their Revolution. Quezon City: Ateneo de Maila University Press.
 10. Joaquin, Nick. 1977. A Question of Heroes. Manila: Ayala Museum.
 11. Ocampo, Ambeth. 1998. The Centennial Countdown. Manila: Anvil.
 12. San Juan, E, 2013. “Handog kay Andres Bonifacio: Katwiran, Kalayaan, Katubusan.” Nasa Salita ng Sandata, ed. Bienvenido Lumbera, et al. Quezon City: Ibon Books