HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 2 no. 1 (2000)

Salamisim: “Sa Gitna ng Paglalakbay ... "/Oryentasyon sa Pagsusuri ng Isang Masaker

E. San Juan Jr.

Discipline: Literature