Get in touch

E. Jr San Juan

Email:

ejournals.ph@gmail.comWarning: Division by zero in /home/kiteph/public_html/ejournals/function/author.php on line 283
Papers20 Cites/Paper 0.05 Cites/Author/Year 0.03
Citations1 Cites/Author 1.00 h-index1
Year(s)31 Papers/Author 20.00 g-index1
Cites/Year 0.03 Authors/Papers 0.05 hI,annual 0.00

Article List

Open Access Subscription Access


Salamisim: “Sa Gitna ng Paglalakbay ... "/Oryentasyon sa Pagsusuri ng Isang Masaker

San Juan, E. Jr

Discipline: Literature

Salamisim: “Sa Gitna ng Paglalakbay ... "/Oryentasyon sa Pagsusuri ng Isang Masaker

San Juan, E. Jr

Discipline: Literature

Mga Tula

San Juan, E. Jr

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bakas, Tanda, at Lagda.Sintomas Ng Katawang Politika: Isang Sintomatikong Komentaryo sa Dalawang Nobelang Klasiko nina A. C. Fabian (Ang Timawa) at Teofilo Sauco (Ang Magmamani)

San Juan, E. Jr

Discipline: Humanities, Philippine Literature

History, Textuality, Revolution: Sergio Ramirez’s To Bury Our Fathers

San Juan, E. Jr

Discipline: Literature

From Literary to Cultural Studies: The Struggle Over Hawaii

San Juan, E. Jr

Discipline: Humanities, Philippine Literature

For Whom the Bell Tolls: The Ideology of Form

San Juan, E. Jr

Discipline: Cultural Studies

The Politics of Contemporary Cultural Studies

San Juan, E. Jr

Discipline: Cultural Studies

Sikolohiyang Filipino,Sikolohiyang Rebolusyonaryo

San Juan, E. Jr

Discipline: Psychology, Functionalism

Pagdakila sa Abo ni Ka Amado V. Hernandez

San Juan, E. Jr

Ulirang Halimbawa ni Efren Abueg: Tungo sa Mapagpalayang Sining = The Exemplary Art of Efren Abueg: Notes Toward an Emancipatory Art

San Juan, E. Jr

Discipline: History, Art, Sining

Memorabilia at Sipat sa Sining ni Alejandro G. Abadilla, Manlilikhang Mapanghimagsik = Memorabilia and Re-assessment of the Art of Alejandro G. Abadilla, Insurrectionary Artificer

San Juan, E. Jr

Discipline: Literature

Pagsubok sa Isang Mapagpalayang Pagkilala’t Pagtaya sa Sining ni Jose Corazon de Jesus

San Juan, E. Jr

Discipline: Literature

Balagtas: Proyekto Tungo sa Diyalektikong Analisis at Materyalistang Interpretasyon ng Florante at Laura /Balagtas: Project For A Dialectical Analysis and Materialist Interpretation of Florante at Laura

San Juan, E. Jr

Discipline: Social Science

Pagsubok sa Pagbuo ng Isang Kritikang Radikal ng Neokolonyalistang Orden / Hypothesis Toward Synthesizing A Radical Critique of the Neocolonial Order

San Juan, E. Jr

Discipline: History

Ang Sitwasyon ng Manlilikha sa Panahon ng Pagbabagong Pambansa

San Juan, E. Jr

Discipline: Sociology

DIYALEKTIKA AT MATERYALISMONG PANGKASAYSAYAN SA DISKURSO NI JOSE RIZAL

San Juan, E. Jr

ANG KRITIKA SA PANAHON NG KRISIS

San Juan, E. Jr

TATLONG TULA

San Juan, E. Jr

Mapagpalayang Pagbabago: Anibersaryo ng 1917 Bolshevik Revoluton at ang Pambansang Demokratkong Himagsikan ng Sambayanang Filipino Redemptve Transformaton: The Anniversary of the 1917 Bolshevik Revoluton and the Natonal Democratc Revoluton of the Filipino

San Juan, E. Jr