HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 9 no. 2 (2008)

Pagtakup kang Tag-irinit sa Naoway • Pagtatapos ng Tag-araw sa Naoway • Sa Gwapo nga Manughimo kang Lapida • Sa Gwapong Tagagawa ng Lapida

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Humanities, Philippine Literature