HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 10 no. 1 (2008)

Ang Alamat ng Puno sa Tag-araw ng Cyberspace

Discipline: Humanities, Philippine Literature