HomeLIKHAvol. 16 no. 2 (1996)

Gabay sa Kadiliman

Eugene Daga

Discipline: Philippine Literature

 

Abstract:

Itinaas ni Susan ang porselana. Nang kanyang pagpagin ang ilalim, laking gulat niya nang isang butiki ay kumaripas ng takbo palayo sa kanya. Napasigaw siya sa gulat at kamuntikang mahulog mula sa kanyang kamay ang porselana.

"Bwisit na butiking iyon. Buti na lang hindi ito nabasag," bulong niya sa sarili. Muli niyang pinagpagan ang porselana at ibinalik sa kinalalagyan.