HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 3 no. 1 (2001)

"At Tumangis si Jesus"

* Medina Jr.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

 

Abstract:

Salita yaong luhang bumalong. dumaloy, butil-butil na dinampi ng nakatunghay, nakadama: nagluksa, nagdiwang sa diwang libo't laksang pakahulugang naging tinig, tunog: dasal, awit, tamuneneng. tagulaylay, o muning nagtakda ng tiyak ( o sa akala'y tiyak) na paniwala ng isa, dalawa, nagkaisang lipun-lipon ng mga taong bumubuo ng bayan, bansa, mundo.