HomeDALUMAT E-Journaltomo 4 bilang 1-2 (2013)

Kontra-Gahum: Kontradiksyon, Eksepsiyon, Peregrinasyon

Vasil Victoria

Susing salita: Philippine Studies

 

Abstrak:

 Posisyong papel ito tungkol sa samot-saring isyung kinahaharap ng wikang Filipino partikular sa ortograpiya nito. Naglalatag ang papel na ito ng 11 panukala o posisyon hinggil sa pangalan ng bansa at lahi, ispeling, wastong gamit ng salita, pag-uulit ng salita, paggamit sa mga katutubong wika, pagtukoy sa mga salitang siyokoy, paglalapi, malakas at mahinang patinig, gamit ng din at rin at palagitlingan. Kalakip ang mga kongkretong halimbawa at mapapanaligang mga sanggunian, mababasa sa papel na ito ang mga patunay o ebidensiya kung bakit dapat pagnilayan ang mga isyung ito na patuloy na naghahati sa maraming edukador sa/ng Filipino.