Article List (w/ Philippine Studies Discipline)

Open Access Subscription Access


Apung Mamacalulu: Ang Sto. Entierro ng Pampanga

Yabut, Homer

Discipline: Philippine Studies

Buhay-Indo: Suerte-Muerte ng mga gurong OFW

Palmes, Diana F.

Discipline: Philippine Studies

Varayti ng Wika sa Pinoy Indie: Isang Mungkahing Balangkas sa Pedagohiyang Kritikal Tungo sa Pagsasabansa ng Akademya at Sining

Geronimo, Jonathan Vergara

Discipline: Philippine Studies

Ang Pagbasa ng Juan for All, All for Juan ng Eat Bulaga at ang Mito ng ‘Bayanihan of D Pipol

Ancheta, Jeffrey Rosario

Discipline: Philippine Studies

Karatulastasan: Mungkahing Gamit/Paraan sa Pagtuturo at Pagkatuto Upang Alamin at Suriin ang Kakayahang Umunawa

Villanueva, Voltaire

Discipline: Philippine Studies

SNS: Isang Estratehiya sa Larangan ng Pagtuturo

Gannaban, Maria Fe E.

Discipline: Philippine Studies

Kontra-Gahum: Kontradiksyon, Eksepsiyon, Peregrinasyon

Victoria, Vasil

Discipline: Philippine Studies

The Unfinished Business: A Challenge for the Youth of the 21st Century to Continue the Young Philippines’ Legacies

Nepomuceno, Tyrone Jann D.

Discipline: Philippine Studies

Crafting/ Slaying/Destabilizing Young Self in Cyberspace: Phenomenological Reflections on Power and Vulnerability

Peracullo, Jeane C.

Discipline: Philippine Studies

Ang Balangkas ng Multikulturalismo at ang Pagbubuo ng Bansang Pilipino

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Cultural Studies, Philippine Studies

Si Rizal at Ang Mga Ruso

Lamadrid, Alex V.

Discipline: Philippine Studies

Ang mga Filipinong Intelektuwal at ang Teoryang Postkolonyal: Ang Kaso ni E. San Juan, Jr. (mula sa orihinal na “Filipino Intellectuals and the Postcolonial Theory: The Case of E. San Juan, Jr.”)

Demeterio Iii, Feorillo P. | Nagano, Yoshiko

Discipline: Philippine Studies, Historiography

KAPAG ITINAKWIL, KAPAG BINIHAG: PAGPAPALAYA KINA ANDRES BONIFACIO AT JOSE RIZAL MULA SA KUKO NG IMPERYALISMO

Valdez, Ma. Stella S.

Discipline: History, Philippine History, Philippine Studies