HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Bonifacio at Batute: Dalawang Mukha ng Paghihimagsik

Simplicio R. Bisa

Discipline: Literature

 

Abstract:

Bawat isipan at damdamin at bawat pagpapahalaga nina Bonifacio at Batute ay napasiklab ng sidhi at antas ng mga pagbabagong naganap sa kani-kanilang panahon; at sa kanilang pakikisalamuha sa istruktura at puwersang panlipunang nakapangyari sa madidilim na bahaging iyon ng kasaysayan, ang mga isipan at damdaming iyon ay nagkatinig at nagkaanyong tula na may magkaibang tindi at himig ng paghihimagsik.