vol. 4, no. 2 (1995)
Daloy


Description

Ang DALOY, jornal na pangwika at pampanitikan ng Departamento ng mga Wika ng Pilipinas, ay nililimbag nang taunan ng Pamantasang Da La Salle, Maynila, Pilipinas.

Note: This journal has ceased publication. The last issue available on this site was published in 1997. 


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 77


Category: Language & Linguistics | Literature |

ISSN 0117-3561 (Print)

Other issues