HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Naglalahong Aliw, Nawawalang Pagkagiliw Sa Tula

Manolito C. Sulit

Discipline: Literature

 

Abstract:

Ang makata ba’y tumutula dahil may nagsabing sila ay makata? O tumutula kaya ang makata dahil may madlang umaasa na sila naman ang tutulaan ng makata?