HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Mga Sangkap ng Pilosopiya ng Buhay ni Huseng Batute

Florentino T. Timbreza

Discipline: Literature

 

Abstract:

Hinihimay sa artikulong ito ang mga pandaigdigang pananaw sa buhay ni Huseng Batute na matutunghayan sa kanyang mga tula: Parang kandila at punungkahoy ang buhay ng tao; kamatayan ang sukatan ng pagkaka-pantaypantay; umaatikabong pakikidigma ang buhay; ang buhay ay isang maalingasngas na karnabal; kahiwagaan ng kalambutan at kahinaan; at ang bukal ng kabataan.