HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Dalawang Awit Mula sa Gitanjali ni Rabindranath Tagore

Teresita E. Erestain

Discipline: Literature

 

Abstract:

Tulad ng pabo real sa isang araw na maulan, ibinubuka ng puso ko ang pakpak niyang binihisan ng masasayang kulay ng isip, at sa kanyang lubos na kaligayaha'y humahanap ng larawang-diwa sa kalangitan,- may pananabik sa isang hindi nito nakikilala. Sumasayaw ang puso ko.