HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Moti Guj - Rebeldeng Elepante

Nilo S. Ocampo

Discipline: Literature

 

Abstract:

(Si Rudyard Kipling ay tanyag na manunulat na Ingles na nagkuwento tungkol sa mga hayop. Kasama ang isinalin sa volyum na Mine Own People, unang nalathala noong 1891. Mga istorya rin niya ang pinagbatayan ng sineng The Jungles Book ng Walt Disney. Kilala si Kipling sa pahayag na East is East and West is West, Never the twain shall meet, pagtatanggol sa imperyalismong Ingles.)